UZUNMUSA KÖYÜNÜN TARİHİ

Uzunmusa Köyü'nün çok eski bir yerleşim yeri olduğu köy içinde bulunan eski kalıntılar ve mezarlıklardan anlaşılmaktadır. Bu bölgenin Türk hakimiyetine girmesi Karadeniz bölgesinin fethine dayanır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Karadeniz' i fethinden sonra diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi Uzunmusa Köyü'nün bulunduğu yere de Türk boylarından aileler yerleşmişlerdir.

Köyün Uzunmusa isminden önceki ismi bilinmemektedir. Batımızda yer alan Dikence Köyü daha önce Köyümüze birleşik iken 1940'lı yıllardan sonra ayrılarak Dikence adında müstakil Köy haline gelmiştir.

Ordu'nun en eski köylerinden biri olmasına rağmen köy merkezi oluşturacak geniş yerleşim alanı olmaması arazi darlığı, eğitime verilen yoğun önem nedeni ile köyümüz büyük göçler vermiştir. Genellikle okumuş olan nüfus değişik yerlerde olduğu gibi işçi olarak İstanbul ve Almanya da büyük sayıda köy halkından insanlar bulunmaktadır.

Kaynağı Uzunmusa Köyü olmasına rağmen Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve sonraki yıllarda köyde bulunan bir çok ailenin çoğalması sonucu bir kısmı yakın köylere göçüp yerleşmişlerdir. Bunun da en büyük örneği Günören ve İçme (Eski Tepeköy) köylerinin büyük çoğunluğu Uzunmusa Köyü kaynaklıdır ve hatta bir kısmı dahi Uzunmusa Köyü nüfusuna kayıtlı görünmektedir. Yine Gürgentepe İlçesi' ne de tarih içerisinde göçler yaşanmıştır.

Uzunmusa adının üç kardeşten geldiği, Osmanlı döneminde yönetici sıfatıyla atanan Uzun Musa'nın bu bölgeye Uzun Mahmut'un bu adı taşıyan Ulubey'in köyüne Uzun İsa'nın da yine bu adı taşıyan Merkeze bağlı beldeye yerleştikleri, daha sonra bu bölgelerin yöneticilerin adı ile anıldıkları rivayet olunur.

Uzunmusa Köyü Ordu İline 14-15 km uzaklıktadır ve tüm yolları asfalttır.